Contoh Pengamalan Sila Ke 2 Di Rumah, Sekolah, Masyarakat, Bangsa

25 Contoh Pengamalan Sila Ke 2 Pancasila [Rumah Sekolah Masyarakat]

pengintahu.com – Contoh Pengamalan Sila Ke 2. Sila ke 2 dengan lambangnya rantai, memiliki nilai-nilai pancasila yang luhur untuk di terapkan dalam kehidupan sehari hari baik di rumah, keluarga, sekolah, masyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Teks pancasila sila kedua sendiri berbunyi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab“. Inti makna dari sila ke 2 di … Read more